Wydarzenie zostało odwołane

Impreza przeniesiona na inny termin. Możliwe jest pokonanie w formie wirtualnej przesyłając wynik na Kaszuby biegają.pl/przeslij-wynik

Brak wgranego pliku CSV z którego można by wygenerować tabelę!