Wydarzenie zostało odwołane

Impreza przeniesiona na inny termin. Możliwe jest pokonanie w formie wirtualnej przesyłając wynik na Kaszuby biegają.pl/przeslij-wynik

Statystyki
  • Uczestnicy wg opcji
  • Uczestnicy wg płci
  • Uczestnicy wg wieku
  • Uczestnicy wg miasta