program

Organizator:  Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Żukowie

Miejsce: Stadion Miejski, Żukowo, Książąt Pomorskich

godz.  11,20 – otwarcie biura biegu

godz.  11,20 – otwarcie bezpłatnej kawiarenki

godz. 12,50  - oficjalna rozgrzewka

godz. 12,58 – oficjalne powitanie

godz. 13,00 – start ostry – Kaszubska Mila

godz. 13,02 – start ostry – 5 km

godz. 13,04 – start ostry – 10 km

godz. 13,06 /około/ – powitanie na mecie najlepszych  – Kaszubska Mila /1,6 km/

godz. 13,20 /około/ – powitanie na mecie najlepszych  – 5 km

godz. 13,43 /około/ – powitanie na mecie najlepszych  – 10 km

Po biegu

godz. 13,30 /około/ – wydawanie ciepłego poczęstunku

godz. 14,10 – Uroczystość Zakończenia

godz. 14,10  - dekoracja najlepszych  w biegach na 10 km i  5 km  oraz Milę K/M po trzy miejsca

godz. 14,20 – losowanie nagród wśród uczestników biegów ( 10 km, 5 km, Mila) /losowanie wspólne/ za pomocą chipów /osoba musi być obecna w momencie losowania i musi okazać numer startowy/

godz. 14,40 – zakończenie  imprezy

W imprezie zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu Każdy uczestnik otrzyma  medal oraz ciepły poczęstunek.

Parking – Stadion Miejski, Żukowo, Książąt Pomorskich

Depozyt – biuro biegu – Stadion Miejski, Żukowo, Książąt Pomorskich

Oficjalne  podsumowanie z podziałem na kategorie wiekowe nastąpi w listopadzie podczas Gali KB

 Oficjalna strona www.kaszubybiegaja.pl/gpx-kaszub  oraz  www.kaszubybiegaja.pl/na5

 

 

Powiązane biegi:

Żukowska Mila, 21.10.2018, Biegowe GPX Kaszub

Żukowska '5, 21.10.2018, KB na 5 km, Biegowe GPX Kaszub

Żukowska '10, 21.10.2018, Biegowe GPX Kaszub

 

 

Strona cyklu KB na 5 km: www.kaszubybiegaja.pl/na5

Regulamin cyklu KB na 5 km: www.kaszubybiegaja.pl/na5-regulamin

 

Strona cyklu Biegowe Grand Prix Kaszub: www.kaszubybiegaja.pl/gpx-kaszub

Regulamin cyklu Biegowe Grand Prix Kaszub: www.kaszubybiegaja.pl/regulamin-gpx2018.pdf