Zapisy na odcinek:

Schodno –Płocice  | Etap VIII, Odcinek XVII | BDK, 

Najiwanoga - Schodno

Dystans: 4 km