Zapisy na odcinek:

Brusy UG - Broda | Etap VIII, Odcinek X | BDK

Dystans: 6 km