Zapisy na odcinek:

Łabiszewo - Domaradz | Etap VI, Odcinek XI | BDK

Dystans: 7 km