W związku ze zmianą lokalizacji biegu zawodnicy, którzy dokonali opłaty za Bieg w Swornychgaciach i nie są zainteresowani nową lokalizacją mogą wnioskować mailowo o zwrot wpłaconej opłaty na mail: biuro@cyklkb.pl. Zwroty będą dokonywane w ciągu 14 dni.